Algemene informatie

Met een strakke planning en duidelijk overleg kan een renovatie van dakbestrating of een parkeerdek gefaseerd of in zijn geheel worden uitgevoerd. Dit om zo veel mogelijk hinder voor bewoners en gebruikers te voorkomen. Een gerenoveerd dakterras, met of zonder verstelbare tegeldragers kan meteen in gebruik worden genomen.

Boosdakbestratingen verzorgd het verticaal transport, afvoeren bestaande dakbestrating en het leveren en aanbrengen van nieuwe tegels.